Men's Freestyle Single Elimination 2

Popretinskiy

rossmeier

 

W17

rossmeier

gunzlein

 

W25

 

offringa

offringa

campello

lenz

W18

 

gunzlein

campello

W29

otaegui

akgazciyan

estredo

mouro lemos

 

 

W19

akgazciyan

otaegui

pedrani

W26

gunzlein

pedrani

estredo

paskowski

4

da silva

W20

 

 

 

gunzlein

L31

 

 

estredo

 

thode

frans taty

paskowski

W31

 

ray

 

 

W21

 

frans tonky

estredo

frans taty

W27

thode

2

thode

kosmowski

kosmowski

sanllehy

W22

 

frans taty

thode

paskowski

W30

chambers

browne

cervero climent

 

 

paskowski

W23

yoshida

chambers

paskowski

mevissen

W28

soltysiak

browne

mevissen

W24